Duszpasterze

Proboszcz

 IMG_3345

Ks. Marek Żak

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, które ukończył i przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Siedleckiej przez posługę J.Eksc.Ks.B-pa dr.Jana Mazura  dnia 07. 06. 1986 r.

W parafii Wilga od dn. 03. 09. 2013 r.

Wikariusz


Ks. mgr lic. Adam Karcz

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 
Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Siedleckiej
z rąk JE Ks. Bpa  Jana Wiktora Nowaka 23.06.2001 r.
W parafii Wilga od 01. 07. 2018 r.