Ogłoszenia

Uwaga!

      W związku z zaostrzeniem przepisów o zgromadzeniach i związanym z tym komunikatem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy z dnia 24 marca 2020 r. informuję, że we mszach św. i innych obrzędach religijnych (nie wyłączając pogrzebów) nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zapraszam zatem na msze święte jedynie osoby zamawiające intencję  (max 5 osób). 

   Jednocześnie przypominam, że nasz kościół jest otwarty do osobistej adoracji,
z zachowaniem przepisów o zgromadzeniach w dni powszednie, w godzinach od 9.00
do 11.00 i od 18.00 do 20.00. W tym czasie kapłan jest dostępny w konfesjonale. 

Ogłoszenia Parafialne 22 marca 2020 r.

            W dalszym ciągu stosujemy się do zarządzeń Biskupa Siedleckiego. Modlimy się
w intencji ustąpienia epidemii.

            Od poniedziałku rozpocznie się w naszej parafii spowiedź wielkopostna. Zapraszamy od poniedziałku do soboty (23-28.03).
Rano w godzinach od 9.00 do 11.00 i po południu od 18.00 do 20.00.
Podczas spowiedzi co pół godziny będzie udzielana komunia św. W związku z tym, że będą spowiadać jedynie miejscowi kapłani prosimy nie odkładać decyzji o spowiedzi na ostatnią chwilę.

            Wszystkie msze św. są odprawiane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nastąpiły zmiany godzin sprawowania mszy św. w  poniedziałek (23.03), wtorek (24.03) i środę (25.03). Ofiarodawców prosimy o sprawdzenie godzin ich sprawowania oraz w miarę możliwości do udziału w nich. Szczegóły znaleźć można w linku poniżej.

intencje w dniach 23-24.03.2020

Uwaga!!!

     Drodzy Parafianie i szanowni Goście, w związku z zagrożeniem epidemicznym i związanym z tym zarządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw, liczba osób znajdujących się w kościele nie może przekraczać 50. W związku z tym serdecznie prosimy pozostańcie jutro w waszych domach, a szczególnie osoby chore i w podeszłym wieku. Uczestniczcie we Mszy św. transmitowanej przez media, tak jakbyście byli w kościele,  zapalając świecę, modląc się i wykonując gesty przewidziane w liturgii.

     Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według dotychczasowego porządku. Biskup Siedlecki wydał komunikaty, których treść publikujemy poniżej. Nasza świątynia będzie otwarta przez cały dzień, zapraszamy do indywidualnej modlitwy.

     Pozdrawiam was serdecznie i łącze się w modlitwie.

                                   Ks. Marek Żak            
Proboszcz Parafii Wilga   

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
z dnia 14 marca 2020 r. 

https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-po-wprowadzeniu-stanu-zagrozenia-epidemiologicznego/

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY
w związku z epidemią koronawirusa
z dnia 12 marca 2020 r.    

https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/zarzadzenie-biskupa-siedleckiego-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/

     W związku z powyższymi zarządzeniami informuję o tym co następuje w naszym życiu parafialnym:

  • msze św. w dni zwykłe i niedziele będą sprawowane w zwykłym porządku, 
  • odwołane są wszystkie spotkania grup parafialnych, 
  • odwołane są wszystkie nabożeństwa okresowe: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa,
  • codziennie o godz. 20.30 w kościele parafialnym różaniec (sami kapłani) o wygaśnięcie epidemii. Zachęcam do modlitwy w tej intencji w domach, 
  • w związku z odwołaniem rekolekcji wielkopostnych informuję, że będzie możliwość spowiedzi w wyznaczonym czasie , szczegóły zostaną podane w przyszłą niedzielę,
  • zapraszamy do zgłaszania chorych, aby kapłan odwiedził ich w domu. Zgłoszenia w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie na telefony parafialne.