Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witamy na stronie Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wildze.
Wybierz z menu na górze strony lub po jej prawej stronie 
interesujące Cię  zagadnienie.

Ogłoszenia parafialne 27.11.2022

I Niedziela Adwentu

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Podczas tego czasu zachęcam do licznego udziału w Roratach: środa i sobota o godz. 7.00 przed mszą św. śpiewamy godzinki. 

Dziś rozpoczynamy nasze rekolekcje adwentowe w poniedziałek i wtorek msze św. w kościele o 10 , 12, 18 i w kaplicy o 16. Będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na 20 minut przed mszą św. 

Ofiary składane na tacę we wtorek przeznaczone do dyspozycji O. Rekolekcjonisty, jest to wyraz naszej wdzięczności za przeprowadzone rekolekcje.

2. Pierwszy czwartek miesiąca po  mszy św. o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i za kapłanów.

3. Pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8.00 pojadę do chorych. W kaplicy w Woli Władysławowskiej msza św. o godz. 15.30. Spowiedź  od godz. 16.30 po mszy św. o godz. 17.00 nabożeństwo pierwszopiątkowe.

4. Pierwsza sobota miesiąca.  O godz. 17 wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja, różaniec i msza św.

5. Pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. o godz. 11.30 adoracja Najświętszego Sakramentu. Wieczorem po mszy św. o godz. 17.00 adoracja do 21.00

6. Bóg zapłać za adwentowe dekoracje w kościele.

7. Można nabyć świece na stół wigilijny, ofiara 10  15 i 20 zł.

8. W ostatnim czasie odszedł do Pana + Stanisława Fic l. 67 z Uśniak  pogrzeb w środę o godz. 13.00   wieczny odpoczynek…..

Praktyka pierwszych piątków
i pierwszych sobót miesiąca 
w okresie epidemii

          Jeżeli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca
nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać
od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

          Zaleca się zatem celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia
tzw. komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

 

Dekret o odpustach

Udziela się odpustu zupełnego:

  1. cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie,
  2. pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i tym, którzy niosąc pomoc narażają się na ryzyko zarażenia,
  3. tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny lub odmówienie różańca świętego lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga
    Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie,
  4. Kościół powierza Miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie odpustów w sytuacji pandemii

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wildze
konto: 89 9210 0008 0046 7757 2000 0010
              Bank Spółdzielczy w Wildze
               Jeżeli możesz wspomóż swoją parafię. 

 

                              

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych
i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.