Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witamy na stronie Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Wildze.

Wybierz z menu na górze strony lub po jej prawej stronie 
interesujące Cię  zagadnienie.

 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wildze
konto: 89 9210 0008 0046 7757 2000 0010
              Bank Spółdzielczy w Wildze
               Jeżeli możesz wspomóż swoją parafię. 

Ogłoszenia Parafialne 01-08-2021 r. 

XVIII Niedziela Zwykła

 1.         Jutro 02 sierpnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny
          tzw. „Porcjunkuli”. By go uzyskać potrzebny jest stan łaski uświęcającej
          i pobożne nawiedzenie kościoła. 
 2.         We wtorek z naszego kościoła po mszy św. o godz. 7.00 wyrusza na pielgrzymi
          szlak nasza grupa osiecka pod przewodnictwem x Adama.
          Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej mszy św. i wspólnej modlitwie
          za pielgrzymów. 
 3.         Od środy codziennie po mszy św. o godz. 18.00 modlitewne spotkanie
          pielgrzymów duchowy: różaniec i rozmyślanie pielgrzymkowe. 
 4.       W tym tygodniu I-wszy czwartek      /
                                         I-wszy piątek        / miesiąca
                                         I-wsza sobota     /,
         Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracje po mszy św. o godz. 18.00.
         W piątek msza św. w kaplicy o godz. 16.00.
         W I piątek miesiąca możemy odwiedzać w domach osoby starsze i chore,
         którym trudno dotrzeć do kościoła. Chętnych prosimy zgłaszać w zakrystii.
         Początek odwiedzin chorych od godz. 9.00. 

 5.        W piątek Święto Przemienienia Pańskiego. Odpust parafialny przeniesiony
         na niedzielę 08 sierpnia. Suma odpustowa o godz. 12.00. Naszym uroczystościom
         odpustowym przewodniczył będzie ks. Henryk Och – wieloletni proboszcz
         naszej parafii. 
 6.        Zapisy na pielgrzymkę w salce katechetycznej pod Wikariatem. 
        Poniedziałek         02 sierpnia godz. 16.00 – 18.00.
        Zdawanie bagażu w poniedziałek 02 sierpnia br. podczas zapisów.
 7.       W zakrystii można zapisać się na autokar do Częstochowy.
        Wyjazd 14.08 br. o godz. 0.00 do jazd na Jasną Górę na wejście Pielgrzymki
        oraz udział we mszy św. wejścia o godz. 9.00 na Szczycie Jasnogórskim. 
        Wyjazd w drogę powrotną 14.08 br. o godz. 12.00! 
 8.       W tygodniu odeszły do wieczności:
        + Jadwiga Kęder, lat 86, zam. Wilga , pogrzeb w poniedziałek o godz. 10.00, 
        + Lucja Tracz, lat 85, zam. Uśniaki, pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.00. 
        Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…           

           Uwaga! Pamiętajmy o zachowaniu dystansu i zasad sanitarnych. 

                                      

 

Praktyka pierwszych piątków
i pierwszych sobót miesiąca 
w okresie epidemii

          Jeżeli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca
nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać
od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

          Zaleca się zatem celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia
tzw. komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

 

Dekret o odpustach

Udziela się odpustu zupełnego:

 1. cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie,
 2. pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i tym, którzy niosąc pomoc narażają się na ryzyko zarażenia,
 3. tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny lub odmówienie różańca świętego lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga
  Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie,
 4. Kościół powierza Miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie odpustów w sytuacji pandemii

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych
i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.