I     Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego
        z dnia 25 III 2020 r. 

1.     Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele
        i święta nakazane. Obowiązuje do odwołania. Z obowiązkiem uczestniczenia
        we Mszy św. w wyżej wymienione dni przez radio, telewizję lub przez internet. 

2.    Zgodnie z zarządzeniami władz państwowych we Mszy św. i innych nabożeństwach 
       może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób
(ci, którzy zamówili mszę św.)

3.    Zaleca się odwołać przedświąteczne wizyty u chorych.

4.    Według punktu 4 Rozporządzenia Biskupa Siedleckiego Msze św. mogą być
        sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych. Msza św. w kaplicy 
        nie będzie odprawiana do odwołania. Zamówione w kaplicy intencje mszalne
        będą odprawiane w danym dniu w kościele,  niedzielne  o godz. 11.30, w dni zwykłe
        o wyznaczonej godzinie. 

5.    W Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów w Kościele. Obrzęd ten w tym roku 
       przeprowadzi ojciec lub matka, według podanej poniżej modlitwy
       (zalecam wydrukować).     Obrzęd Błogosławieństwa Stołu

II   Wskazania Biskupa Siedleckiego
       dotyczące Wielkiego Tygodnia
       i Triduum Paschalnego

      W nabożeństwie może brać udział 5 osób. Można zapoznać się ze wskazaniami
Biskupa Siedleckiego klikając link poniżej. 

Wskazania Biskupa Siedleckiego dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

III  Dekret o odpustach

Udziela się odpustu zupełnego:

  1. cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie,
  2. pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i tym, którzy niosąc pomoc narażają się na ryzyko zarażenia,
  3. tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny lub odmówienie różańca świętego lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga
    Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie,
  4. Kościół powierza Miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie odpustów w sytuacji pandemii

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych
i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.