Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witamy na stronie Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Wildze.

Wybierz z menu na górze strony lub po jej prawej stronie 
interesujące Cię  zagadnienie.

 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wildze
konto: 89 9210 0008 0046 7757 2000 0010
              Bank Spółdzielczy w Wildze
               Jeżeli możesz wspomóż swoją parafię. 

 

Ogłoszenia Parafialne 25-10-2020 r. 
XXX Niedziela Zwykła

 1.      W kościele może w mszy św. uczestniczyć maksymalnie 64 osoby (1 osoba
        na 7m2), pamiętajmy o maseczkach. Na zewnątrz zachowujemy
       odległość 1,5 metra i nosimy maseczki zakrywając szczelnie usta i nos.
       Pamiętajmy również o higienie maseczek (pranie i prasowanie).
 2.     Na czas epidemii została udzielona dyspensa od obowiązku uczestniczenia
       we mszy św. w niedziele i święta nakazane. Obowiązuje ona do odwołania.
       Osoby pragnące skorzystać z tej dyspensy mają obowiązek uczestniczenia
       we mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję lub w internecie.
       Pamiętając, że nie oglądamy mszy św., czy nie słuchamy w radio, ale w niej 
       uczestniczymy, tak jakbyśmy byli w kościele. Kto w ten sposób godnie uczestniczy
       we mszy św. – to tak, jakby był w kościele (nie musi się spowiadać z nieobecności).
 3.      Zostały zawieszone spotkania wszystkich grup parafialnych odbywające się
       w salkach duszpasterskich i w kościele.

 4.     W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny procesji na cmentarzu 
      nie będzie. 1 listopada po mszy św. na cmentarzu poświęcenie nowych
      pomników (proszę mieć przy sobie potwierdzenie opłaty za wywóz śmieci
      z cmentarza).
      Potwierdzenie to jest zgłoszeniem pomnika do poświęcenia. Kto jeszcze tego
      nie uczynił, proszę, aby dopełnił tego w tym tygodniu.
      Zapraszam w godzinach pracy kancelarii.

 5.     Dziś kończymy zbieranie podpisów pod projektem ustawy – Stop LGBT. 
 6.     Ojciec św. Franciszek dał nam możliwość uzyskania odpustu zupełnego związanego
       z nawiedzeniem cmentarza w tym roku przedłużył na cały listopad.
       Aby jak najwięcej osób mogło odwiedzić cmentarz w dogodnym dla siebie czasie
       i uzyskać owoce duchowe dla swoich zmarłych.
 7.      Przypominam o potrzebie zamówienia wypominek rocznych za naszych zmarłych,
       w których przez cały rok modlimy się w ich intencji. Niech każda rodzina pamięta
       o swoich zmarłych i idzie im ze skuteczną pomocą. Nie ograniczajmy się tylko
       do zniczy i kwiatów na grobie, bo to im nic nie pomoże. To czynią także ludzie
       niewierzący. A my wierzymy, że mają duszę nieśmiertelną,
       której trzeba przyjść z pomocą. 

 8.     W dniach 1 i 2 listopada msze św. tak jak w latach ubiegłych:
       w kościele o godz. 8.00 i 10.00
       na cmentarzu o godz. 12.00.

        1 listopada o godz. 11.30 na cmentarzu różaniec za polecanych w wypominkach.
       
        W dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym (1 i 2 XI) bardzo proszę,
         o większe ofiary na tacę, które przeznaczone będą na prace porządkowe
         jakie odbyły się na cmentarzu oraz na utrzymanie parafii w tym po raz kolejny
         trudnym czasie. 

 9.        W tym tygodniu odeszli do wieczności:
        + Janina Woźniak, lat 93, zam. Wilga ul. Mickiewicza,
        + Wisława Łoskot, lat 64, zam. Wilga ul. Wojska Polskiego,
        + Józef Ochnik, lat 80, zam. Wola Władysławowska,
        + Jan Marciniak, lat 84, tata Pana Organisty,
           Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

Praktyka pierwszych piątków
i pierwszych sobót miesiąca 
w okresie epidemii

          Jeżeli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca
nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać
od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.

          Zaleca się zatem celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia
tzw. komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

 

I     Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego
        z dnia 25 III 2020 r. 

1.     Nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele
        i święta nakazane. Obowiązuje do odwołania. Z obowiązkiem uczestniczenia
        we Mszy św. w wyżej wymienione dni przez radio, telewizję lub przez internet. 

2.    Zgodnie z zarządzeniami władz państwowych we Mszy św. i innych nabożeństwach 
       może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób
(ci, którzy zamówili mszę św.)

3.    Zaleca się odwołać przedświąteczne wizyty u chorych.

4.    Według punktu 4 Rozporządzenia Biskupa Siedleckiego Msze św. mogą być
        sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych. Msza św. w kaplicy 
        nie będzie odprawiana do odwołania. Zamówione w kaplicy intencje mszalne
        będą odprawiane w danym dniu w kościele,  niedzielne  o godz. 11.30, w dni zwykłe
        o wyznaczonej godzinie. 

5.    W Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów w Kościele. Obrzęd ten w tym roku 
       przeprowadzi ojciec lub matka, według podanej poniżej modlitwy
       (zalecam wydrukować).     Obrzęd Błogosławieństwa Stołu

II   Wskazania Biskupa Siedleckiego
       dotyczące Wielkiego Tygodnia
       i Triduum Paschalnego

      W nabożeństwie może brać udział 5 osób. Można zapoznać się ze wskazaniami
Biskupa Siedleckiego klikając link poniżej. 

Wskazania Biskupa Siedleckiego dotyczące Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

III  Dekret o odpustach

Udziela się odpustu zupełnego:

 1. cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie,
 2. pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i tym, którzy niosąc pomoc narażają się na ryzyko zarażenia,
 3. tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny lub odmówienie różańca świętego lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga
  Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie,
 4. Kościół powierza Miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie odpustów w sytuacji pandemii

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów RODO informujemy osoby zainteresowane:

Świadectwo chrztu, bierzmowania, zawarcia małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych
i inne akty i zaświadczenia mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których one dotyczą, jeśli są pełnoletnie; w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom i prawnym opiekunom. Przy wydawaniu zaświadczenia należy mieć pewność co do tożsamości osoby, dlatego wymagany jest dokument tożsamości. Inne osoby mogą otrzymać akt wyłącznie
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.